ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm

ที่อยู่ติดต่อ

WWW.COWBOYFARM.MJU.AC.TH   |
ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้   |  053-875700-3
63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290   |  cowboyfarm.mju@gmail.com