ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm

อบรมลำไย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ ตำบลเหมืองแก้ว

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายกฤษณโชติ  ประชาโรจน์  นักวิชาการเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเชิญบรรยาย จากสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม ในหัวข้อการตัดแต่งกิ่งลำไยเพื่อการบริหารจัดการช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่  ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านวังป้อง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 3/3/2566 11:28:51     ที่มา : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 239

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (KICK OFF)การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 31 มการาคม 2567  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (KICK OFF)การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายธีรนนท์ กันทะวงค์ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอสันทราย กล่าวรายงานจัดกิจรรม และนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันทราย เป็นประทานกล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านโปง นักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ บุคลากรฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย เข้าร่วมกิจกรรม อาทิต กิจกรรมทำเสวียนและจัดเก็บใบไม้กิ่งไม้ เศษวัชพืชเพื่อลดการเผา นำมาทำปุ๋ยอินทรีย์ กิจกรรมทำแนวกันไฟ  ณ ค่ายแทนคุณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
31 มกราคม 2567     |      320