ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm

อบรมลำไย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ ตำบลเหมืองแก้ว

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายกฤษณโชติ  ประชาโรจน์  นักวิชาการเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเชิญบรรยาย จากสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม ในหัวข้อการตัดแต่งกิ่งลำไยเพื่อการบริหารจัดการช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่  ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านวังป้อง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 3/3/2566 11:28:51     ที่มา : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 22

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด