ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm

ปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 9 มีนาคม 2566 ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยมี ดร.สุรชัย ศาลิรัศ ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ให้โอวาทนักศึกษาฝึกงาน ณ ห้องประชุมฟาร์มมหาวิทยาลัย อาคารดนุวัต เพ็งอ้น

ปรับปรุงข้อมูล : 10/3/2566 11:44:01     ที่มา : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 13

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด