ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm

ประชุมคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย

วันที่ 24 เมษายน 2566 ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 24/4/2566 11:39:19     ที่มา : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 487

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

วิทยากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมบรรยายให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร โครงการปรับระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าลำไยให้ได้คุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มความต้องการของตลาด เพื่อความยั้งยืนด้านอาชีพเกษตรกรรม
นายกฤษณโชติ  ประชาโรจน์  รองผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิทยากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  บรรยายให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร  “โครงการปรับระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าลำไยให้ได้คุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มความต้องการของตลาด เพื่อความยั้งยืนด้านอาชีพเกษตรกรรม” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน   ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน  – 7 กรกฎาคม 2567  ณ พื้นที่จังหวัดลำพูน
21 มิถุนายน 2567     |      13