ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm

24-28 มกราคม 2567 ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตกรในอานคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 44 โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จังหวัดลำพูน

ปรับปรุงข้อมูล : 30/1/2567 11:08:58     ที่มา : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 301

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด