ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm

วันที่ 23 เมษายน 2567 ประชุมคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2567 โดยมี ผศ.พาวิน  มะโนชัย  รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดประชุมในครั้งนี้ และยังมีคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ  รศ.ดร.ดนุวัต  เพ็งอ้น, นายสราวุฒิ  สินสำเนา, นายภาวิน  อิทธิรส, นายศรีทัย  วงษา และผู้บริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย  ณ  ห้องประชุมพวงแสด  ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/5/2567 10:46:06     ที่มา : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 53

กลุ่มข่าวสาร : อื่นๆ

ข่าวล่าสุด