ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณณี  บรรยายหัวข้อการฝึกงาน และฝึกประสบการณ์จริง จากฟาร์มมหาวิทยาลัย และในโอกาสนี้ ดร.สุรชัย  ศาลิรัศ ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาฝึกงานทั้งสองสถาบันที่สำเร็จการฝึกงานในครั้งนี้ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 17/5/2567 16:33:20     ที่มา : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 775

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา

ข่าวล่าสุด

วิทยากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมบรรยายให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร โครงการปรับระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าลำไยให้ได้คุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มความต้องการของตลาด เพื่อความยั้งยืนด้านอาชีพเกษตรกรรม
นายกฤษณโชติ  ประชาโรจน์  รองผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิทยากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  บรรยายให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร  “โครงการปรับระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าลำไยให้ได้คุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มความต้องการของตลาด เพื่อความยั้งยืนด้านอาชีพเกษตรกรรม” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน   ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน  – 7 กรกฎาคม 2567  ณ พื้นที่จังหวัดลำพูน
21 มิถุนายน 2567     |      15