ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ประชุมคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ครั้งที่2/2567 โดยมี ผศ.พาวิน  มะโนชัย  รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดประชุมในครั้งนี้ และยังมีคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ  ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์  สินณรงค์, นายสราวุฒิ  สินสำเนา, นายภาวิน  อิทธิรส, นายศรีทัย  วงษา และผู้บริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย  ณ  ห้องประชุมพวงแสด  ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 18/6/2567 14:35:38     ที่มา : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 599

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

วิทยากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมบรรยายให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร โครงการปรับระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าลำไยให้ได้คุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มความต้องการของตลาด เพื่อความยั้งยืนด้านอาชีพเกษตรกรรม
นายกฤษณโชติ  ประชาโรจน์  รองผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิทยากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  บรรยายให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร  “โครงการปรับระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าลำไยให้ได้คุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มความต้องการของตลาด เพื่อความยั้งยืนด้านอาชีพเกษตรกรรม” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน   ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน  – 7 กรกฎาคม 2567  ณ พื้นที่จังหวัดลำพูน
21 มิถุนายน 2567     |      2676