ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566  ดร.สุรชัย  ศาลิรัศ ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้ให้โอวาท และปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ได้เข้ามาฝึกประสบการณ์ด้านการจัดการฟาร์มไม้ผล ผู้อำนวยการได้แสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานพร้อมกันนี้

ปรับปรุงข้อมูล : 8/5/2566 16:29:05     ที่มา : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 74

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด