ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566  ดร.สุรชัย  ศาลิรัศ ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้ให้โอวาท และปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ที่ได้เข้ามาฝึกประสบการณ์ด้านการจัดการฟาร์มไม้ผล ผู้อำนวยการได้แสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานพร้อมกันนี้

ปรับปรุงข้อมูล : 8/5/2566 16:35:58     ที่มา : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 111

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

วิทยากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมบรรยายให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร โครงการปรับระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าลำไยให้ได้คุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มความต้องการของตลาด เพื่อความยั้งยืนด้านอาชีพเกษตรกรรม
นายกฤษณโชติ  ประชาโรจน์  รองผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิทยากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  บรรยายให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร  “โครงการปรับระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าลำไยให้ได้คุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มความต้องการของตลาด เพื่อความยั้งยืนด้านอาชีพเกษตรกรรม” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน   ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน  – 7 กรกฎาคม 2567  ณ พื้นที่จังหวัดลำพูน
21 มิถุนายน 2567     |      15