ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย รองอธิการบดี กราบบังคมทูลถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในพิธี ดร.สุรชัย  ศาลิรัศ  ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดพิธีในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด เทศบาลตำบลป่าไผ่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าไผ่ ชุมชนบ้านโปง โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านโปง นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้พันธุ์ไม้ดอก 1,000 ต้น อาทิ ต้นอินทนิล ต้นคูน ต้นหางนกยูง เป็นต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปลุกจิตสำนึกประชาชน เยาวชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า  ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 8/8/2566 11:06:51     ที่มา : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 585

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด