ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm

วันที่ 20 กันยายน 2566 ฟาร์มมหาวิทยาลัยประชุมหาแนวทางปรับยุทธศาสตร์ และปรับโครงสร้างฟาร์มมหาวิทยาลัย  โดยมี ผศ.พาวิน  มะโนชัย เป็นประธาน ในการเปิดประชุมในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานที่เข้ามาร่วมใช้พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ รวมถึงหน่วยงานภายนอก ด้านการท่องเที่ยวการเกษตร ร่วมหารือกัน เพื่อ ปรับยุทธศาสตร์และปรับโครงสร้างฟาร์มฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมฟาร์มมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 20/9/2566 16:53:07     ที่มา : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 424

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด