ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm

วันที่ 20 กันยายน 2566 ฟาร์มมหาวิทยาลัยประชุมหาแนวทางปรับยุทธศาสตร์ และปรับโครงสร้างฟาร์มมหาวิทยาลัย  โดยมี ผศ.พาวิน  มะโนชัย เป็นประธาน ในการเปิดประชุมในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานที่เข้ามาร่วมใช้พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ รวมถึงหน่วยงานภายนอก ด้านการท่องเที่ยวการเกษตร ร่วมหารือกัน เพื่อ ปรับยุทธศาสตร์และปรับโครงสร้างฟาร์มฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมฟาร์มมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 20/9/2566 16:53:07     ที่มา : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 640

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (KICK OFF)การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 31 มการาคม 2567  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (KICK OFF)การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายธีรนนท์ กันทะวงค์ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอสันทราย กล่าวรายงานจัดกิจรรม และนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันทราย เป็นประทานกล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านโปง นักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ บุคลากรฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย เข้าร่วมกิจกรรม อาทิต กิจกรรมทำเสวียนและจัดเก็บใบไม้กิ่งไม้ เศษวัชพืชเพื่อลดการเผา นำมาทำปุ๋ยอินทรีย์ กิจกรรมทำแนวกันไฟ  ณ ค่ายแทนคุณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
31 มกราคม 2567     |      339