ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm

วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ณ ค่ายแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 17/11/2566 16:21:32     ที่มา : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2001

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด