ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผศ.พาวิน  มะโนชัย  รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดประชุม รวมถึงบุคลากรฟาร์มมหาวิทยาลัย และที่ปรึกษา จากหน่วยงานภายนอก อาทิ เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง ได้ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน เพื่อฉลองครบรอบ 90 ปี ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 28/11/2566 15:09:38     ที่มา : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6797

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (KICK OFF)การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 31 มการาคม 2567  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (KICK OFF)การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายธีรนนท์ กันทะวงค์ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอสันทราย กล่าวรายงานจัดกิจรรม และนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันทราย เป็นประทานกล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านโปง นักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ บุคลากรฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย เข้าร่วมกิจกรรม อาทิต กิจกรรมทำเสวียนและจัดเก็บใบไม้กิ่งไม้ เศษวัชพืชเพื่อลดการเผา นำมาทำปุ๋ยอินทรีย์ กิจกรรมทำแนวกันไฟ  ณ ค่ายแทนคุณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
31 มกราคม 2567     |      51