ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm

วันที่ 17 มกราคม 2567 ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ทำแนวป้องกันไฟป่า ไถพื้นที่ รอบฟาร์มมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวตั้งรับเมื่อเกิดไฟป่า และป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้าพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยแนวป้องกันไฟป่าสามาถลดความรุนแรงขณะเกิดไฟป่าได้   

ปรับปรุงข้อมูล : 30/1/2567 10:51:44     ที่มา : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 301

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด