ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายกฤษนโชติ  ประชาโรจน์ รองผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์  สฤษดิ์นำ ได้นำทีมศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เครือข่าย 8 มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านไม้ผล  ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 29/3/2567 16:23:04     ที่มา : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 142

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด