ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นักศึกษาฝึกงานฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาทิ ฐานเรียนรู้ไม้ด่างและไม้ฟอกอากาศ ฐานเรียนรู้กล้วยไม้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 1/5/2567 14:36:46     ที่มา : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 70

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวด้านการศึกษา

ข่าวล่าสุด