ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University's Farm

,-*' ^ '~*-.,_,.-*~ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยินดีต้อนรับ ~*-.,_,.-*~' ^ '*-, -·=»‡«=·- โทร. 053 875700-3 -·=»‡«=·- ]|I{•------» FB : @FarmMJU «------•}I|[

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

นักศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 3-14 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ อบรมพร้อมฝึกปฏิบัติ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้   โดยมูลนิธิศิลาธัมม์ และบริษัท ลานพิณาไล จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) คณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ จัดตั้งโครงการวิจัยอาหารเป็นยา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าแปรรูปจากชุมชน โดยมีแนวทางการส่งเสริมแบบบูรณาการ การจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพนอกภาคการเกษตร เน้นการแปรรูปผลผลิต และการเตรียมความพร้อมของชุมชนด้านการท่องเที่ยว การประเมินความต้องการของตลาด การวางแผนการผลิตและการตลาด การควบคุมคุณภาพการผลิต และการจำหน่ายผลผลิตสู่ตลาดต่อไป
8 กุมภาพันธ์ 2566
นักศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 3-14 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ อบรมพร้อมฝึกปฏิบัติ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้   โดยมูลนิธิศิลาธัมม์ และบริษัท ลานพิณาไล จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) คณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ จัดตั้งโครงการวิจัยอาหารเป็นยา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าแปรรูปจากชุมชน โดยมีแนวทางการส่งเสริมแบบบูรณาการ การจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพนอกภาคการเกษตร เน้นการแปรรูปผลผลิต และการเตรียมความพร้อมของชุมชนด้านการท่องเที่ยว การประเมินความต้องการของตลาด การวางแผนการผลิตและการตลาด การควบคุมคุณภาพการผลิต และการจำหน่ายผลผลิตสู่ตลาดต่อไป
8 กุมภาพันธ์ 2566
ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก สปป.ลาว
ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก สปป.ลาววันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก สปป.ลาวดร.สุรชัย ศาลิรัศ ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับรองอธิบดีและข้าราชการกรมแผนงาน (Planning Department) กระทรวงแผนงานและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment) จากสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการฟาร์มสมัยใหม่ และเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมด้านการเกษตร ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 พฤศจิกายน 2565

ข่าวประกาศ